Ammattiyhdistysliike Suomessa

Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen erityispiirteitä ovat korkea järjestäytymisaste sekä keskusjärjestöille keskitetty valta neuvotteluissa toisten työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Aiemmin Suomen hallitus, ammattiliittojen keskusjärjestöt sekä työnantajien järjestöt ovat yhdessä kolmikannassa sopineet yhteiskunnan sektoreiden lainsäädännöstä. Tavoitteena on ollut rakentaa yhdessä hyvinvointivaltiota. Tänä päivänä kolmikannasta ollaan käytännössä luovuttu.