Vedonlyöntiyritysten ja julkisen vallan väliset konfliktit

Euroopan unionin jäsenvaltioilla on oma lainsäädäntönsä, joka säätelee, mitkä toimijat saavat yksinoikeudella harjoittaa peli- ja vedonlyöntiä. Tähän liittyvät pelaamisen järjestämisen käytännöt, markkinointi sekä valvonta.

Suomessa uhkapelejä saa yksinoikeudella järjestää Veikkaus ja toimintaa valvoo poliisihallitus. Poliisihallituksen valvonnan kohteena ovat kaikki yksityishenkilöistä yrittäjiin ja julkisiin toimijoihin.

Huomautuksen kohteeksi on joutunut myös Veikkaus uhkapelien ristiinmyynnin johdosta, sillä ostotilanteessa ei saisi myydä muita, ostokseen liittymättömiä vedonlyöntituotteita.

Uhkapelaamisen sallimista yksinoikeudella valtiolliselle toimijalle (yhdistykselle, yritykselle) perustellaan yhteiskunnalle suotuisilla vaikutuksilla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että toimijat palauttavat osan uhkapelituotoista takaisin yhteiskunnallisesti hyödyllisiksi katsottuihin kohteisiin.

Suomessa suurimmat Veikkauksen avustuksien saajat ovat

  • Sosiaali- ja terveysjärjestöt
  • Kulttuuri ja taide
  • Liikunta

Euroopan unionin kilpailulain ja monopolien ristiriita

Jäsenvaltioiden yksinoikeus on ristiriidassa Euroopan unionin kilpailulainsäädännön kanssa, jonka tarkoituksena on taata oikeudenmukaiset ja tasapuoliset edellytykset kilpailuun. Tähän liittyy periaate, jonka mukaan yritykset eivät saa käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin tai sulautua yhteen saavuttaakseen hallitsevaa markkina-asemaa.

Kun mainittuja Euroopan unionin kilpailulainsäädännön periaatteita peilaa valtiollisten uhkapelitoimijoiden toimintaan, huomaa, että Euroopan unionin myöntämä yksinoikeus valtiollisille toimijoille on ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa. Useassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa se uhkapelitoiminta, kuten kuinka pelata pokeria oikealla rahalla, on luvallista vain yhdelle valtiolliselle toimijalle, jolla yksinoikeuden johdosta on monopoliasema valtiossa.

Valtiollisen yksinoikeuden ulkopuolelle jäävät vedonlyönti ja pelialan toimijat (yhdistykset ja yritykset) kansainvälisellä tasolla pyrkivätkin ratkomaan Euroopan unionin komission antamien yksinoikeuksien ja kilpailulainsäädännön ristiriitaa.

Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistys (European Gaming and Betting Association, EGBA)

Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistys (European Gaming and Betting Association, EGBA) on kansainvälinen toimija, joka ajaa eurooppalaisten online peli- ja vedonlyönti yritysten asioita.

EGBA:n jäseninä on seitsemän suurta onlinepeli- ja onlinevedonlyöntiyritystä, joista suomalaisille tutuin lienee Betsson. Lisäksi kumppanuusjäsenenä on kolme valtiollista vedonlyönti ja pelialan yritystä.

EGBA pitää ongelmallisena Euroopan unionin komission suojaamaa käytäntöä pitää yllä valtiojohtoista monopolia, joka estää EGBAn jäsenten toimimisen jäsenvaltioiden markkinoilla. EGBA on tehnyt valituksen Euroopan unionin komissioon asiasta.

Edellä mainitun lisäksi EGBA tavoittelee pelaajille turvallisen online-ympäristön luomista sekä sääntelyä, joka mahdollistaisi paremman kuluttajansuojan pelaajille.