Ammattiyhdistysliike ja valtio

Ammattiyhdistysliikettä sääntelevät erilaiset lait. Niistä keskeisimpiä ovat lakko-oikeus sekä perusoikeuksiin kuuluvat kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. Ammattiyhdistysliikkeellä on myös valtaa vaikuttaa valtion lainsäädäntöön, mikäli valtasuhteet parlamentissa sen sallivat.

Ammattiyhdistysliikkeen lisäksi valtion lakeihin ja muihin sopimuksiin voivat vaikuttaa myös toimijat, jotka ovat yhdistäneet voimavaransa yhdistyksiksi ja muiksi järjestöiksi kuten online-vedonlyöntiyritykset.