Ammattiyhdistysliike ja lakot Euroopan unionissa

Euroopan unionissa oikeus työtaisteluun eli lakkoon taataan kansainvälisten sopimusten sekä Euroopan unionin työlainsäädännän avulla. Lakkojen ansiosta työntekijöillä on valtaa ajaa asioitaan, mikäli neuvottelut työehdoista kariutuvat. Kulttuurierojen johdosta joissakin maissa lakkoilu aloitetaan jo ennen neuvottelujen alkamista.